::на главную::   ::добавить в избранное::  ::сделать стартовой::  ::e-mail::  ::выбрать язык:: 


Ваше имя
Ваш e-mail
Сообщение    Деклараційний патент на винахід


Свідотство на знак для товарів та послуг 15.08.2002


    Сертификат GE Power Controls
    Грамота за активну участь
у ярмарку "Чумацький шлях-98"
    Почесний диплом за крашу експозицію учасника третьої міжнародної виставки-ярмарку "Чумацький шлях-2000"
Лауреат Міжнародного відкритого рейтингу
популярності та якості "ЗОЛОТА ФОРТУНА"
Почесна грамота
За активну участь в організації та проведенні виставки енергосбереження і зберігаючих технологій у Кіровоградській області


Деклараційний патент на корисну модель


Деклараційний патент на винахід


Устав фирмы

усав фирмы 2ст

2
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Приватне акціонерне товариство "АТОМ", надалі "Товариство", створене на підставі Законів
України та діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про
акціонерне товариство» та інших законів та нормативних актів України, а також у відповідності зі
Статутом Товариства.                    
1.1.                                                Найменування та місцезнаходження Товариства.  
Повне найменування:                  

 1. українською мовою: Приватне акціонерне товариство "АТОМ";   Скорочене найменування Товариства:
 2. українською мовою ПрАТ "АТОМ"

1.2. Юридична адреса: 39600, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна,3, кім. 2
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.       

 1. Метою створення Товариства є сприяння розвитку економіки України, отримання прибутку в інтересах акціонерів, реалізація довгострокової взаємовигідної програми спільного виробничо -комерційного співробітництва акціонерів, яка спрямована на виробництво та постачання для наповнення українського ринку продукцією та товарами народного споживання високої споживчої якості та високих технічних характеристик, а також послугами, створення нових робочих місць для населення та проведення благодійних акцій.         
 2. Предметом діяльності товариства є:                      
  • виробництво контрольно - вимірювальної апаратури, розподільних обладнань та електроустановок;
  • проектування контрольно - вимірювальної апаратури, розподільних обладнань та електроустановок;          
  • торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;  
  • ремонт кабельний сітей;
  • монтаж та ремонт обладнання;
  • оптова торгівля нафтопродуктами, в тому числі готівковим розрахунком;
  • роздрібна торгівля нафтопродуктами, в тому числі готівковим розрахунком;
  • відкриття автозаправних станцій;                          
  • виробництво товарів народного споживання;
  • купівля у населення та підприємств сільськогосподарської продукції та її переробка; 
  • виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;                  
  • маркетинг в області сільського господарства, харчової та плодово-овочевої промисловості;
  • виробництво продуктів харчування;
  • видавнича діяльність;
  • виробництво будівельних матеріалів;
  • виробництво столярних виробів;
  • будівництво, ремонт та реконструкція споруд житлового, соціально-культурного та виробничого призначення, гаражів, котеджів, дачних та індивідуальних будинків;
  • виконання загальнобудівельних робіт;
  • санітарно-технічні роботи;
  • пусконалагоджувальні роботи;
  • лінійне будівництво;
  • будівництво об'єктів для сільського господарства;
  • проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи;           
  • реконструкція та реставрація архітектурних споруд;
  • культурно-побутові послуги населенню;
  • посередницькі послуги купівлі-продажу товарів народного споживання;
  • посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів виробничо-технічного призначення;
  • посередницькі послуги при купівлі-продажу продуктів сільського господарства;

  з

  1. посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;                                                       
  2. посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найм (в оренду) житла та іншого нерухомого майна невиробничого призначення;                                          
  3. діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
  4. надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном;                                          
  5. виготовлення пива, спирту, горілчаних, лікерних і тютюнових виробів;              
  6. здійснення торгівельних операцій, включаючи бартер та зустрічну торгівлю;
  7. здійснення внутрішніх і міжнародних перевозок пасажирів і вантажу повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;                                            
  8. діяльність, пов'язана із реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;                           
  9. здійснення технічного забезпечення запчастинами сільськогосподарської і автомобільної техніки;  
  10. комісійна торгівля автомобілями, причепами, автозапчастинами вітчизняного та іноземного виробництва;
  11. відкриття автостоянок;
  12. надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
  13. охорона і експедиція вантажу;            
  14. створення підприємств та виробництв по переробці природної, сільськогосподарської та іншої сировини;     
  15. організація аукціонів, виставок, здійснення рекламно-видавницької діяльності;  
  16. впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій;           
  17. надання сервісних, консультаційних, маркетингових, дилерських, кур'єрських та інших послуг;
  18. придбання та реалізація нерухомою майна, його ремонт, експлуатація, реалізація та надання такого майна в лізинг;                                  
  19. створення та експлуатація кафе, ресторанів та інших пунктів громадського харчування;
  20. надання маркетингових послуг;           
  21. збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів; 
  22. проведення медичної профілактики;          
  23. відкриття аптечних закладів;
  24. зовнішньоекономічна діяльність;
  25. здійснення інших видів діяльності і комерційно-фінансових операцій, що не суперечать законодавству України та відповідають меті діяльності Товариства, у тому числі через дочірні підприємства.           

  2.3.   Діяльність Товариства, яка за законодавством України підлягає обов'язковому
  ліцензуванню, здійснюється після отримання відповідних ліцензій.                

  1. Товариство може здійснювати також у встановленому порядку інші види операцій, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим Статутом Товариства.
  2. Для здійснення своєї діяльності Товариство може мати, купувати і брати в оренду заводи, цехи, виробничі ділянки, АЗС, СТО, фермерські господарства, нерухомість будь-якого призначення, земельні ділянки, автостоянки, транспортні засоби, будівельну і сільськогосподарську техніку і будь-яке інше майно без обмежень у постійне або тимчасове користування.                                                                                  

  2.6.   Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного
  законодавства України, виходячи з мети та передбачених видів діяльності.
  3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.
  3.1.  Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство - самостійний
  господарюючий суб'єкт, що здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до діючого
  законодавства та цього Статуту.            
  Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку,
  круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк, виробничу марку та товарний
  знак, зразки яких затверджуються Генеральним директором Товариства та реєструються у
  встановленому чинним законодавством України порядку.               
  3.2. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

  4
  3.3. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати
  угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем
  в суді. 

  1. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.   
  2. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Акціонерам и.            

  Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і
  розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням
  майна.                                         

  1. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.           
  2. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством, або іншими акціонерами.     
  3. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

  3.9.  Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство,
  учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів -
  юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.                
  3.10.  Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у
  користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації
  або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

  1. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.
  2. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв.       
  1. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.          
  2. Товариство має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними, громадськими і іншими фондами і організаціями, входити у міжнародні банківські системи і організації.   

  3.13. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами,
  фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними
  особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші
  підприємства з правами юридичної особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та
  інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та
  інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.                  

  1. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.
  2. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.                                                         

  Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.
  Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та
  представництва затверджуються загальними зборами акціонерів згідно з законодавством країни місця
  заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається
  Товариством.                                                                                  
  3.16. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною
  комісією з цінних паперів та фондового ринку.                   
  4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.
  4.1.Засновниками Товариства є:
  - фізичні та юридичні особи, що уклали між собою Установчий договір.

  5
  4.2.   Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в
  особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі
  органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.
  4.3. Права Акціонерів:               
  Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав,
  включаючи права на:                   

  1. участь в управлінні Товариством;     
  2. отримання дивідендів;            
  3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;  
  4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.          

  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на
  Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.            
  Права акціонерів - власників привілейованих акцій встановлюється кожною привілейованою акцією одного класу, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав при емісії привілейованих акцій та вноситься додатково до Статуту Товариства.
  4.3.1. Переважне право акціонерів на придбання акцій.
  Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, при додатковій емісії акцій.
  Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати
  розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній
  кількості простих акцій.                    
  Не пізніше ніж за ЗО днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
  Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну
  розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має
  переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих
  акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних
  паперів.                     
  Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.      
  У разі порушення Товариством порядку реалізації переважного права Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.    
  Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.    
  Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього Товариства,
  може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на
  придбання цих акцій акціонерами Товариства.                    
  Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства
  та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від
  використання переважного права на купівлю акцій.             
  Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово
  повідомити про це решту акціонерів товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших
  умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після
  отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі,
  Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим
  акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера,
  який має намір продати свої акції.                                 
  Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій,   що пропонуються для продажу,   протягом   встановленого   цим статутом


  6
  строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству
  та його акціонерам.                   
  У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство, має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому  порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.
  Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
  Зазначене переважне право акціонерів приватного Товариства не поширюється на випадки
  переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи
  правонаступництва.                        
  У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції. 
  Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером -працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. Акціонери мають також інші права, передбачені законодавством України.
  Права Акціонерів Товариства - власників привілейованих акцій кожного класу встановлюються загальними зборами Товариства в разі випуску привілейованих акцій , при цьому вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства, а також умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу.    
  4.4. Акціонери зобов'язані:                                 

  1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;      
  3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

  -   не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію -про діяльність
  Товариства.                                          
  Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами.
  5.МАЙНО ТОВАРИСТВА.                
  5.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
  5.2.Джерелами формування майна Товариства є:
  5.2.1.Кошти та майно, передані Товариству як плата за акції.
  5.2.2. Кошти, отримані Товариством в результаті здійснення його діяльності на території України
  та за її межами.                     
  5.2.3.Майно, придбане Товариством в процесі його діяльності, а також безкоштовно передане Товариству юридичними та фізичними особами.  
  5.2.4. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.   
  5.3. Майно Товариства є його власністю.            
  5.4.Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе
  Товариство.                               
  5.5. Визначення ринкової вартості майна.            
  Ринкова вартість майна у разі його оцінки, інших актів законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.  
  Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається
  Генеральним директором Товариства.        
  Ринкова вартість емісійних цінних Товариства визначається як вартість цінних паперів,
  визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
  діяльність;                                   
  Генеральний директор Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).
  6.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.
  6.1. Статутний капітал


  7

  1. Статутний капітал Товариства становить 116800 (сто шістнадцять тисяч вісімсот) грн., поділений на 11680 (одинадцять тисяч шістсот вісімдесят) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю   10 грн. кожна.
  2. Частки Акціонерів у Статутному капіталі Товариства у відсотках та в акціях розподіляються згідно реєстру акціонерів Товариства.                                          

  6.2. Товариство має право у відповідності з діючим законодавством та Статутом Товариства
  змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.     
  6.2.1. Збільшення Статутного капіталу.
  Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
  Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється
  шляхом розміщення додаткових акцій.                   
  Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється
  шляхом підвищення номінальної вартості акцій.            
  Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не
  допускається.                                          
  Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством України, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
  6.2.2. Зменшення Статутного капіталу.
  Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з
  цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом
  анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це
  передбачено Статутом Товариства.                          
  Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.      
  У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, визначений Законодавством України, до Товариства з
  письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо
  зобов'язань перед ним.               
  Зменшення Товариством Статутного капіталу, нижче встановленого законом розміру, має
  наслідком ліквідацію Товариства.             

  1. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.       
  2. Рішення про зміну статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення змін Статуту до державного реєстру.                                                                  
  3. Цінні папери товариства

  6.5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.
  Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.     
  Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за
  акціями, що належать одному акціонеру.                     
  Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери
  Товариства.         
  Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати
  25 відсотків.                   
  Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Генерального директора. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.    
  Товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  8

  Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.
  У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або
  за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають
  грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є
  набувач, та векселів), іншим майном.          
  Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо
  виконання для Товариства робіт.                    
  До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим
  приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.               
  Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та
  строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.         
  Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками,
  наданими третьою особою для придбання його акцій.                      
  Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком
  продажу шляхом проведення на біржі аукціону.                               
  Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
  має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну
  вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.                  
  Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або
  більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.          
  Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість
  акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.               
  Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція
  конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.            
  Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу
  товариства.                                                     
  У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в
  частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.                 
  Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною
  комісією з цінних паперів та фондового ринку.                                 
  Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.     
  6.5.2 Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.
  Товариство   має   право   за   рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою
  власників цих акцій.                                  
  Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів. Рішенням загальних
  зборів обов'язково встановлюються:             
  1)   порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що
  викуповуються;

  1. строк викупу;                                                          
  2. ціна викупу (або порядок її визначення);
  3. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).            

  Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та
  строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова
  пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.          
  Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно
  законодавства України. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
  Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію
  (оферту) про викуп акцій,   за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.                   Правочини щодо
  переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
  У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство
  надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх
  ціну та строк викупу.                             
  Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та   визначення   кворуму загальних зборів. Товариство повинно

  9
   протягом    року    з моменту викупу    продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Правочини щодо   переходу    права    власності    на    викуплені Товариством  акції,  вчинені  з
  порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.             
  Товариство має право за рішенням Генерального директора викупити розміщені ним інші,
  крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів та проспектом емісії таких цінних
  паперів.                                           
  Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:            
  1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп власних акцій;

  1. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;       
  2. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.     

  Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати
  поточних дивідендів за привілейованими акціями.              
  Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.    
  Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх
  анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою
  ніж 80 відсотків статутного капіталу.                      
  6.5.3 Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів          
  Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення
  обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він
  зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
  рішення про:                                  

  1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;         
  2. вчинення товариством значного правочину;      
  3. зміну розміру статутного капіталу.

  Кожний акціонер - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій згідно законодавства України.
  Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.                   
  Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в
  установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято
  рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.           
  Ринкова вартість акцій визначається в порядку, передбаченому цим Статутом.   
  Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій
  укладається в письмовій формі.                
  Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для
  вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає
  Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути
  зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип
  та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.            
  Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство
  здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги
  обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.                
  Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених Статутом, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
  6.5.4.Придбання значного пакета акцій Товариства                
  6.5.4.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

   

  10
  У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі
  (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій
  Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має  намір придбати.                  ..
  6.5.4.2. Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вживати заходів з
  метою перешкоджання такому придбанню.                 
  Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.         
  Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.     
  Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Генерального директора та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Генеральний директор зобов'язаний надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від
  особи (осіб, що діють спільно).                                       
  6.5.4.3. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

  1. особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;                                                                                    
  2. запропоновану   ціну   придбання   акцій  та порядок її визначення;

  3)   строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо
  придбання акцій;                                                                          
  4) порядок оплати акцій, що придбаваються.                              
  6.5.4.4. Строк,   протягом   якого   акціонери можуть повідомити особу(осіб,   що діють спільно),  яка
  придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити
  від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.                           
  Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно пункту 5
  підпункту 5.5. цього Статуту.                                         
  6.5.4.5. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно),    яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
  7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ.
  7.1.Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття
  матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку
  Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
  Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні
  Товариства.                            
  7.2.Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
  7.3. Товариство має право формувати Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15
  відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від
  чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення
  встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж
  5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.                 
  Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення
  статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у
  разі ліквідації Товариства, тощо.                             
  За рішенням Загальних зборів в Товаристві можуть створювати інші фонди. Відрахування до інших фондів проводяться в порядку та розмірі, визначених Загальними зборами Товариства. Порядок виплати дивідендів
  7.4. Дивіденди                                          
  Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
  7.4.1. Порядок виплати дивідендів                      
  Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.           


  11
  Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у
  встановленому законодавством порядку.           
  Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого
  прибутку в розмірі не менше ЗО відсотків.                
  Розмір виплати   дивідендів   може   бути збільшений за рішенням загальних зборів Товариства у
  строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.         
  У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку
  минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок
  резервного капіталу Товариства.                    
  Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше ЗО відсотків за простими акціями
  приймається загальними зборами Товариства;               
  Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у Статуті Товариства в
  разі прийняття рішення про випуск привілейованих акцій.               
  Для кожної виплати дивідендів Генеральний директор Товариства встановлює дату складення
  переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата
  складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті
  прийняття рішення про виплату дивідендів.          
  Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір,
  порядок та строк їх виплати протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів
  простим листом.                
  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.      
  У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.    
  7.4.2. Обмеження на виплату дивідендів                               
  I. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату
  дивідендів за простими акціями у разі, якщо:              

  1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 
  2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

  Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: ,

  1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій;                     
  2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.               —— Товариство не має права приймати рішення про виплату   дивідендів   та   здійснювати   виплату

  дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:           
  1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством
  порядку;                    
  2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.
  Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного
  класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу
  щодо черговості отримання дивідендів.                        
  8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.
  Управління Товариством здійснюють:                                    

  1. Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства.
  2. Генеральний директор - виконавчий орган.
  3. Ревізор.

  8.1. Загальні збори Товариства.                                         
  8.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
  Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).
  Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

  12
  До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені
  підпунктами 11, 12 і 22 пункту 8.1.2. цього Статуту.                 
  Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться
  питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 8.1.2. цього Статуту.            
  Усі інші  загальні  збори,   крім   річних,   вважаються позачерговими.
  Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Генерального директора, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.
  8.1.2. Компетенція загальних зборів                                   

  1. Загальні збори   можуть   вирішувати  будь-які   питання діяльності Товариства.
  2. До виключної компетенції загальних зборів належить:               
  1. визначення   основних  напрямів діяльності Товариства;
  2. внесення змін до Статуту Товариства;                                      
  3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;            
  4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  5. прийняття рішення про розміщення акцій;
  6. прийняття рішення про збільшення статутного  капіталу Товариства;              

   

  1. прийняття  рішення   про зменшення статутного капіталу Товариства;      
  2. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  3. затвердження положень про загальні збори, Генерального директора та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
  1. затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
  2. затвердження річного звіту Товариства;
  3. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом та іншими законами;         
  4. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;   
  5. прийняття рішення про форму існування акцій;      
  6. затвердження розміру річних дивідендів;
  7. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
  8. обрання Генерального директора, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового  договору  з Генеральним директором;

   

  1. прийняття   рішення про припинення повноваження Генерального директора;
  2. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;  
  3. затвердження висновків Ревізора;                       
  4. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  5. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора;
  6. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;   
  7. обрання комісії з припинення Товариства;          
  8. вирішення інших питань.

  3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів,
  не можуть бути передані іншим органам Товариства.               
  4.  До виключної компетенції загальних зборів Статутом Товариства і законом може бути
  віднесено вирішення й інших питань.                                    
  8.1.3. Право на участь у загальних зборах.                               
  У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.  
  Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
  На вимогу Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.


  13
  Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситись Генеральним директором Товариства.     
  Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
  8.1.4.Повідомлення про проведення загальних зборів               
  Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний
  надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,
  встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Генеральним
  директором, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які цього
  вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення
  загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення
  загальних зборів.                     
  Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається
  акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим листом, у строк не пізніше ніж
  за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або
  особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів
  акціонерами.                                             
  У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення
  загальних зборів* та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує
  персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.             
  Повідомлення про проведення загальних зборів Товариство має містити такі дані: 

  1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;           
  2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;                                                           
  1. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;              
  2. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
  3. перелік питань, що виносяться на голосування;                  
  4. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.                                          

  Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за
  місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100
  відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні
  особи, а також міжнародні організації.                       
  8.1.5. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть
  ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.          
  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у
  МІСЦІ  ЇХ  ПрОВеДеННЯ.              
  У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для
  ознайомлення (номер кімнати, офісу, тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
  ознайомлення акціонерів з документами.                     
  Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.
  8.1.6. Порядок денний загальних зборів
  Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Генеральним
  директором Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, -
  акціонерами, які цього вимагають.                            
  Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
  8.1.7.Пропозиції до порядку денного загальних зборів.
  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її


  14


   вносить, кількості, типу та/або класу належних   йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,  а також  кількості,  типу та/або класу   акцій,    що  належать  кандидату,  який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
  Генеральним директор Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій до порядку
  денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.           
  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих
  акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі
  рішення Генерального директора про включення питання до порядку денного не вимагається, а
  пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог
  цього Статуту.              
  Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
  проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до
  запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект
  рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню
  до порядку денного.                      
  Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів
  Товариства може бути прийнято тільки у разі:                        
  1)недотримання акціонерами  строку,  встановленого цим Статутом.   
  2)неповноти даних, передбачених Статутом           
  Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних
  зборів Товариства надсилається Генеральним директором акціонеру протягом трьох днів з
  моменту його прийняття.                              
  Товариство, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, повинно повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
  8.1.8. Представництво акціонерів.
  Представником   акціонера   на загальних зборах Товариства   може   бути   фізична   особа   або
  уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена   особа держави   чи територіальної
  громади.                        
  Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших
  акціонерів Товариства на загальних зборах.                
  Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер
  має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального
  директора Товариства.                                     
  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися
  реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють
  нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі
  та голосування на загальних Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік
  питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення
  потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати
  саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
  голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на
  свій розсуд.                  
  Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
  декільком своїм представникам.                
  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних
  зборах Товариства.                        
  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
  8.1.9. Порядок проведення загальних зборів.


  15


  Порядок      проведення      загальних      зборів   Товариства            встановлюється          рішенням
  Генерального директора.           
  Головує на загальних зборах Генерального директор або інша особа, уповноважена Генеральним
  директором.                                     
  Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про
  проведення загальних зборів.                  
  Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають
  право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про
  депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію
  акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Генеральним
  директором, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами,
  які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його
  представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які
  надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства. Перелік
  акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної
  комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
  Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Повноваження
  реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства.
  У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія.
  Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу
  нагальних зборів.                 
  Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника
  для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу
  загальних зборів та видається особі,   якій відмовлено   в реєстрації.                 До закінчення   строку,
  відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер   має   право   замінити   свого ' представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.     
  У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється
  той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності
  декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою
  одним із співвласників або їх загальним представником.             
  Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово   до   початку реєстрації акціонерів.  
  Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
  Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи   самих   зборів    може фіксуватися технічними засобами,   відповідні записи яких додаються до
  протоколу загальних зборів.                                         
  8.1.10. Кворум загальних зборів.
  Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент
  закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.                    Загальні збори
  Товариства   мають   кворум   за умови   реєстрації   для   участі   у   них   акціонерів,   які сукупно є
  власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.                       
  Для вирішення питання, право голосу з якого надається власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.
  8.1.11. Порядок прийняття рішень загальними зборами.      
  Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
  Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.   
  Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

  16
  Рішення    загальних    зборів    Товариства   з   питання,               винесеного      на     голосування,
  приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом не
  встановлено інше.          
  Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 пункту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за  всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства.
  У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
  Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про
  проведення загальних зборів.                     
  Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.
  На загальних зборах голосування проводиться з усіх   питань порядку денного, винесених на
  голосування.                                                                   
  8.1.12.  Спосіб голосування.
  Голосування   на загальних зборах Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен містити:

  1. повне найменування Товариства;
  2. дату і час проведення загальних зборів;
  3. перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;                         
  4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");   

  5)  застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником
  акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
  6) зазначення  кількості   голосів,   що  належать кожному акціонеру.
  У разі   проведення   голосування   з   питань     обрання    Генерального директора або   Ревізора
  Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата
  (кандидатів).                 
  Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Генеральним директором не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.    
  Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для
  голосування.                                
  Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого  Товариством зразка або на ньому відсутній підпис   акціонера (представника).
  У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування,
  визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших
  питань.                                                
  Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.
  8.1.13.  Лічильна комісія.
  Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із
  забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається
  загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть
  передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються загальними
  зборами.                                                        
  За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної
  комісії  Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.              
  У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.
  У протоколі про підсумки голосування зазначаються:


  17

  1. дата проведення загальних зборів;
  2. перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;   

  3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з
  кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.          
  Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про
  підсумки голосування.                         
  Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося
  голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів
  протягом 10 робочих днів письмово простим листом. Протокол про підсумки голосування додається
  до протоколу загальних зборів Товариства.                    
  Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
  8.1.14.Протокол загальних зборів.                         
  Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

  1. дату, час і місце проведення загальних зборів;
  2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
  3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних

  зборах;                                              
  4)   загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які
  чареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань
  порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);   

  1. кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного -зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
  2. головуючого та секретаря загальних зборів;
  3. склад лічильної комісії;
  4. порядок денний загальних зборів;
  5. основні тези виступів;
  1. порядок голосування на загальних  зборах  (відкрите, бюлетенями тощо);    
  2. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.                                          

  Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів,   підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом Генерального директора Товариства. 8.1.15. Позачергові загальні збори.            Позачергові   загальні   збори  Товариства скликаються Генеральним директором:  

  1. з власної ініціативи - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;                              
  2. на вимогу Ревізора;                                    

  3)на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
  більше відсотків простих акцій Товариства;              
  4) в інших випадках, встановлених законом або   Статутом Товариства.    
  Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
  Генеральним директором приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів
  Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги
  про їх скликання.                                   
  Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути
  прийнято тільки у раз і:                        

  1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості простих акцій Товариства;
  2. неповноти даних, передбачених цим Статутом.

  18
  Рішення Генерального директора про скликання позачергових загальних зборів або
  мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не
  пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.          
  Генеральний директор не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що
  міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного
  нових питань або проектів рішень.                             
  Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом ЗО днів з дати подання
  вимоги про їх скликання.                                                 
  Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Генеральний директор має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
  У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не
  проводяться.                                    
  Генеральний директор не може прийняти рішення, про скликання позачергових зборів, якщо
  порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання Генерального
  директора.                                   
  У разі якщо протягом встановленого строку, Генеральний директор не прийняв рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Генерального директора про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.     
  Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом
  п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу
  інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за
  запитом Генерального директора Товариства.                     
  У разі скликання загальних    зборів    акціонерами    повідомлення про    це    та,інші матеріали
  розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
  8.1.1 б.Оскарження рішення загальних зборів                
  У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги 'Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
  Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо
  допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення. Акціонер може
  оскаржити рішення загальних зборів в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу
  товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу
  протягом ЗО днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим
  'Законом.                                                   
  8.2. Генеральний директор.                   
  8.2.1. Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
  Генеральний директор має право:
  - без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси,
  вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові
  для виконання   всіма   працівниками Товариства.                  
  -   без доручення представляє і захищає інтереси Товариства у відносинах з іншими
  підприємствами і установами, здійснює фінансові та інші операції, укладає угоди про взяття чи
  надання короткострокових та довгострокових кредитів на будь яку суму, відкриває в банках рахунки,
  користується правом розпорядження коштами та майном Товариства згідно цього Статуту.  

  1. видавати довіреності;                                          
  2. укладати від імені Товариства будь-які договори (угоди);            
  3. відкривати та закривати поточні та інші рахунки у кредитних та банківських установах;
  4. укладати трудові договори, приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України; 
  5. розподіляти функціональні обов'язки між працівниками Товариства;     

  19

  1. затверджувати штатний розклад та Правила   внутрішнього трудового розпорядку;   
  2. видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;      
  3. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, у межах компетенції, передбаченої цим Статутом та згідно з чинним законодавством України;                           
  4. представляти інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішувати інші питання діяльності Товариства; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;      
  5. підготовлювати порядок денний загальних зборів, приймати рішення про дату їх проведення ти про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;         
  6. приймати рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів;  
  7. приймати рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  8. приймати рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;              
  9. приймати рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  10. затверджувати ринкову вартість майна у випадках, передбачених цим Статутом;
  11. обрати аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;                                                              
  12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;                                                                 
  13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення нагальних зборів відповідно до законодавства України;                                      
  14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;                                              
  15. вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  16. приймати рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;      
  17. визначати ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
  18. приймати рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що  укладатиметься  з  ним, встановлення розміру оплати його послуг;   
  19. приймати рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;     
  20. надсилати в порядку, передбаченому цим Статутом пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;     

  8.2.2. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам та організовує виконання
  їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом
  Товариства і законом.                
  Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну
  дієздатність і не є Ревізором.              
  Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються цим Статутом, іншими
  актами законодавства, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства
  трудовий договір підписує Голова загальних зборів Товариства.            
  Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати
  можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом
  та цим Статутом.                               
  Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.    
  У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження
  здійснюються призначеною ним особою.            
  У разі відсторонення Генерального директора, акціонери зобов'язані оголосити про скликання
  загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання
  Генерального директора Товариства.            
  8.3 .Ревізор
  8.3.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізора.


  20


  Ревізор   може   обиратися   для    проведення   спеціальної перевірки  фінансово-господарської
  діяльності Товариства, або на визначений період. Строк повноважень Ревізора встановлюється
  загальними зборами на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, але не більше
  ніж на п'ять років.          
  8.3.2. Не можуть бути Ревізором: Генеральний директор Товариства; особа, яка не має повної
  цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.
  Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
  Права та обов'язки Ревізора визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також
  договором,   що укладається з Ревізором.                                   
  Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання
  позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати
  участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.                 
  8.3.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового
  року.     
  Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації. .     
  За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:      1 Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 2)факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської   діяльності, а
  також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.  
  8.4. Аудитор                              
  Товариством може проводитись аудиторська перевірка діяльності Товариства. Незалежним аудитором не може бути:

  1. афілійована особа Товариства;                                          
  2. афілійована особа посадової особи Товариства;                         
  3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

  Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера
  (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства. У такому разі
  акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою)
  договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в
  якому зазначається обсяг перевірки.                                   
  Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу
  якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про
  відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.              
  Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про
  гаку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк
  Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати
  початку аудиторської перевірки.                                     
  Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
  У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10
  відсотків акцій товариства, Генеральний директор зобов'язаний надати завірені копії всіх документів
  за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.        ___
  9. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.
  Товариство зобов'язане зберігати:                                     
  1)   Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про
  державну реєстрацію Товариства;

  1. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
  2. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
  3. протоколи загальних зборів;
  4. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;       
  5. накази і розпорядження Генерального директора;
  6. рішення, висновки Ревізора Товариства та висновки аудитора Товариства;          

  8)   річну фінансову звітність, документи бухгалтерського обліку, документи    звітності,    що
  подаються відповідним державним органам;


  21
  9) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних
  паперів Товариства;                            
  10) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;                                                             

  1. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;                  
  2. інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів, Генеральним директором.                                                  

  Документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому
  і доступному акціонерам.                                     
  Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
  Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
  10.ШФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.
  Надання Товариством інформації.                                       
  Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених цим Статутом, крім
  документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у
  вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.                Протягом 10 днів з
  моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор зобов'язаний надати Йому завірені копії документів, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості цитрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
  Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за
  дна робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими цим Статутом, у
  приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.                
  На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.
  Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.     
  11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.
  Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим
  підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу,
  перетворення) або в результаті ліквідації.                                         
  Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку,
  передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених
  Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.                
  Інші підстави та   порядок   припинення   Товариства визначаються законодавством.  
  11.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства           
  11.1.1.   Злиття, приєднання, поділ? виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням
  загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних
  органів влади.
  У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох
  акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням
  суду.                                                        
  Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на
  припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.                  
  Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або
  перетворення.                                                 
  11.1.2.   Акції Товариства, якщо воно припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції
  товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.             
  Акції Товариства, якщо воно припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції Товариства, якщо воно перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.      При виділі акції Товариства, якщо здійснюється виділ,

   

   

   

   

  устав последняя ст

  Справка

  довидка

  Лицензия

  лицензия 1 ________лицензия 2

   

  Свидетельство о гос регистрации

  гос рег 1________гос рег 2

  Платильщик НДС

  ндс

  Статистика

  стат 1________статист 2

   

  Приватне акціонерне товариство  «Атом»
   (код ЄДРПОУ 25163708)
  Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

  1. Дата, час, та місце проведення загальних зборів:

              03 квітня 2012 року о 16-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, 3, ПрАТ «Атом», кабінет Генерального директора.

  1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

  09-30 до 09-50 год.
  3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах: на 24 годину 28 березня 2012 року. 
         4.   Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

  1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «Атом» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Атом» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізора. 
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
  6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
  7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
  8. Відкликання Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Атом».
  9. Обрання Ревізора ПрАТ «Атом».
  1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

  Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, 3, ПрАТ «Атом», кабінет Генерального директора.
  Відповідальна особа – Генеральний директор А.Б.Марченко.
  Телефон для довідок: (0536) 79-75-51.

  6. Основні  показники фінансово – господарської  діяльності ПрАТ «Атом»                                           (тис. грн.)
        Найменування  показника; Період; Звітний; Попередній
  Усього  активів  14636,4; 14387,8
  Основні  засоби  940,1; 992,6
  Запаси  1826,0; 3011,0
         Сумарна  дебіторська  заборгованість  10318,9; 8683,2
         Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти  19,5; 22,3
         Нерозподілений  прибуток  1380,7; 1624,1
         Власний капітал  1567,1; 1811,1
         Статутний капітал  116,8; 116,8
         Довгострокові  зобов’язання  - ; 76,3
  Поточні  зобов’язання  13069,3; 12500,4
  Чистий прибуток (збиток)  (240,3); 1218,2
  Середньорічна  кількість  акцій  (штук)  11680; 11680
  Чисельність  працівників  на  кінець  періоду  (осіб) 20 ; 23

  7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

   Відомості ДКЦПФР  №43 від 02.03.2012р.

   

  статист 2

   

   

  статист 2

  статист 2

  статист 2

  статист 2

   

   

  статист 2

  статист 2

  статист 2

  статист 2

  Годовой отчёт

  годовой отчёт

   

   

  статист 2

  Годовой отчёт 2012

  годовой отчёт

  Публикация годовой информации 2015

  годовой отчёт

  Кремень Брок

  годовой отчёт

  Устав АТОМ новый

  годовой отчёт

  Проведения годового общего собрания акционеров

  годовой отчёт

  Кремень Брок - 25.04.2017

  годовой отчёт

  Протоколы за апрель 2017

  годовой отчёт


© ЧАО АТОМ
Украина, 39605, Полтавская обл.
г.Кременчуг, ул.Красина д.3
тел.(0536)79-75-51
               79-33-50
факс (0536) 79-70-10
e-mail info@atom.poltava.ua